Kanadyjski rząd przeprowadził kilkumiesięczne konsultacje społeczne w ramach przygotowywania wytycznych i strategii narodowej dotyczącej walki z plastikiem.

Mieszkańcy Kanady zostali zaproszeni w 2018 roku przez Ministwerstwo Środowiska do wyrażania swoich uwag i sugestii. Zebrano blisko 14 000 odpowiedzi, które jasno pokazały, że w opinii społeczeństwa, niezbędne są szybkie i zdecydowane kroki.

Ministerstwo poprosiło o wypowiedzi odnośnie tego:

 • jakie są główne problemy związane z zarządzaniem plastikowymi odpadami,
 • co musimy zrobić aby osiągnąć w przyszłości stan zerowych odpadów plastikowych,
 • kto powinien być włączony w strategię, aby zapewnić jej sukces.

Oto na jakie punkty zwrócili uwagę mieszkańcy Kanady:

 • temat plastiku jednorazowego użytku musi zostać natychmiastowo zaadresowany przez administrację krajową i lokalną
 • jest zbyt mało dostępnych alternatyw do plastiku
 • potrzebne jest więcej informacji na temat cyklu życia plastiku, recyklingu i wpływu na środowisko
 • bardzo dużo produktów posiada nadmierne opakowanie lub kilka warstw opakowań
 • nawet dla świadomych konsumentów, redukcja zużycia plastiku jest trudnym zadaniem
 • niezbędne są regulacje, zakazy i restrykcje
 • producenci i sprzedawcy muszą uczestniczyć w procesie zarządzania plastikowymi odpadami od początku do końca i brać za nie odpowiedzialność
 • rząd powinien wspierać innowacyjne firmy w obszarach walki z plastikiem
 • Kanada powinna objąć rolę lidera na scenie światowej w temacie zarządzania plastikowymi odpadami

Po zakończeniu konsultacji i w oparciu o zebrane informacje, ministerstwo przygotowało i opublikowało w listopadzie 2018 strategię „Zero Plastic Waste„. Znalazły się tam m.in. cele redukcji ilości odpadów na każdego mieszkańca o 30% do 2030 i o 50% do 2040 roku. Wiele organizacji poczuło się jednak zawiedzionych, gdyż spodziewano się dużo bardziej konkretnych działań oraz wprowadzenia prawnych regulacji i restrykcji.

Według szacunków, w Kanadzie tylko 11% plastiku podlega recyklingowi (w skali globalnej jest to 9%). Można go znaleźć zarówno w wodach brzegowych jak i śródlądowych. Od 1994 roku ponad milion kilogramów odpadów zostało zebranych w ramach akcji oczyszczania linii brzegowej.

Powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments